Ky shërbim gjendet në katin e parë të godinës të spitalit dhe ofron shërbim shëndetësor 24 orësh për kujdesin ndaj pacientëve. Ka një ekip shume te specializuar mjekësh dhe infermierësh që përballojnë një fluks të madh pacientësh.
Shërbimet e ofruara në Urgjencë – Pranim janë për: infeksionet akute, astmën bronkiale, diabetin, sëmundjet e zemrës, sëmundjet akute pulmonare, sëmundjet akute gastro-intestinale, sëmundjet muskuloskeletale, hipertensionin arterial etj.