Dhuroni gjak – shpëtoni jetë!

Spitali Rajonal i Shkodrës ka në varësi të gjitha bankat e gjakut në rrethe. XX persona dhurojnë gjak në vit, ndërkohë që nevojat janë XX në vit. Prandaj, ky kontribut nga ana e qytetarëve mbetet një akt shumë i rëndësishëm. Nëse dëshironi të jeni edhe ju dhurues, ejani pranë Bankës së Gjakut në ambjentet e Spitalit Rajonal Shkodër, nga e Hëna në të Shtunë, nga ora 8:00-14:00.

Ajo ndodhet pranë Shërbimit të Reanimacionit dhe është e vetmja strukturë transfuzionale që mbulon me shërbim rrethin e Shkodres. Qendra  kombëtare e transfuzionit të gjakut është institucioni qëndror i shërbimit të transfuzionit në vend qe ka ne varesi te saj te gjitha bankat e gjakut ne rrethe. Ne banken e gjakut ne spitalin rajonal te Shkodres grumbullohen sasitë e nevojshme të gjakut që ju duhen pacientëve kronikë dhe rasteve të ndërhyrjeve. Personeli i saj punon fort për të ndërgjegjësuar qytetarët të dhurojnë gjak për ata që kane nevojë.