Shërbimi i Kardiologjisë

Shërbimi i Kardiologjisë përfshin:

  • Reanimacionin e Kardiologjisë,
  • Kabineti i Hemodinamikes

Në klinikën kardiologjike kryhet diagnostikimi mjekësor dhe trajtimi i sëmundjeve të arterieve koronare, insufiçiencës së zemrës, sëmundjeve valvulare të zemrës, çrregullimeve të ritmit dhe hipertensionit arterial.
Klinika ka ambientin e ECHO-s kardiake për ekzaminimin e pacientëve.

Rastet e trajtuara nga mjeku kardiolog mund të plotësohet me ekzaminime të tjera si EKG, ECHO kardiake apo ekzaminime imazherike dhe analiza gjaku.

Kardiologët mbulojne aktivitetin e klinikës për të gjitha rastet e paraqitura si dhe ka sherbim mjeku roje 24 -oresh. Gjithashtu këta mjekë kryejnë edhe konsultat ambulatore në ambientet e Spitalit Rajonal Shkoder.