Shërbimi i Kardiologjisë përfshin:

 • Shërbimi me shtretër
 • Reanimacionin e Kardiologjisë,
 • Kabineti i Hemodinamikes
 • Kabinetin e Provës Ushtrimore
 • Kabinetin e Konsultave.

Në klinikën kardiologjike kryhet diagnostikimi mjekësor dhe trajtimi i sëmundjeve të:

 • Arterieve koronare
 • Insufiçiencës së zemrës
 • Sëmundjeve valvulare të zemrës
 • Çrregullimeve të ritmit
 • Hipertensionit arterial

Kardiologët mbulojne aktivitetin e klinikës për të gjitha rastet e paraqitura si dhe ka sherbim mjeku roje 24 -oresh.

Mjekët që kryejnë këto shërbime janë:

 • Edi SMAJLAJ Kardiolog
 • Enkelejd LOHJA Kardiolog
 • Nevila KASEMI Kardiolog
 • Semiha PIRANI Kardiolog
 • Zorada BUSHATI Kardiolog