Shërbimi i Kardiologjisë

Shërbimi i Kardiologjisë përfshin Reanimacionin e Kardiologjisë, kabinetin e Provës Ushtrimore dhe kabinetin e Konsultave. Në klinikën kardiologjike kryhet diagnostikimi mjekësor dhe trajtimi i sëmundjeve të arterieve koronare, insufiçiencës së zemrës, sëmundjeve valvulare të zemrës, çrregullimeve të ritmit dhe hipertensionit arterial. Klinika ka ambientin e ECHO-s kardiake për ekzaminimin e pacientëve.
Rastet e trajtuara nga mjeku kardiolog mund të plotësohet me ekzaminime të tjera si EKG, ECHO kardiake apo ekzaminime imazherike dhe analiza gjaku.
Kardiologët mbulojne aktivitetin e klinikës për të gjitha rastet e paraqitura si dhe ka sherbim mjeku roje 24 -oresh. Gjithashtu këta mjekë kryejnë edhe konsultat ambulatore në ambientet e Spitalit Rajonal Shkoder.