Laboratori Klinik- Biokimik i Spitalit Rajonal Shkoder është njësi e rëndësishme funksionale me rëndësi në aktivitetin ekzaminues, diagnostikues dhe trajtimin e patologjive të ndryshme. Aktiviteti i  brendshëm i laboratorit konsiston në një gamë prej 85 ekzaminimesh klinike dhe biokimike që i përgjigjen Shërbimit të Sëmundjeve të Brendshme, Shërbimit të Kirurgjisë, Shërbimit të Anestezi-Reanimacionit, Shërbimit të Pediatrisë, Shërbimit të Maternitetit, Shërbimit të Urgjencë – Pranimit dhe Ambulatorët.
Në këtë laborator kryhen keto analiza:
Gjak komplet
-fibrinogjen
-kolesteroli
-urinë komplet
-provat e heparit
-transaminazat,
-azotemi
-kreatenemi
-glicemi
-osfaza alkaline
-uricemia
-proteinë totale
-kalcemi
-feçe
-gjak okult
Së fundmi me futjen e aparaturave të reja të Cell-counter dhe fotometrisë realizimi i ekzaminimeve ngrihet në një nivel më cilësor. Futja e një analizatori do të bëjë të mundur kryerjen e ekzaminimeve hormonale në Spitalin Rajonal Shkoder