KLINIKA E TERAPISE INTENSIVE

Ajo mbulon shërbimin e kujdesit shëndetësor për femijët me semundje në rrezik per jetën.