Klinika e Semundjeve te Brendshme

Shtrimet e planifikuara kryhen nëpërmjet një konsulte të përbashkët të shefit të shërbimit me mjekun specialist përkatës duke u bazuar edhe ne rekomandimet e mjekut të familjes ose mjekut specialist. Për të gjitha rastet urgjente i sëmuri futet menjëherë në terapi.