KABINETI I FIZIOTERAPISE

Pranë shërbimit funksionon edhe kabineti i Fizioterapisë ku realizohet rehabilitimi i patologjive të aparatit lokomotor përmes teknikëve specialistë.