SHERBIMI I ORTOPEDISE E TRAUMALOGJISE

Ai mbulon me shërbim popullatën e rajonit të Shkodrës. Shërbimi i Ortopedisë ka sallën e vet të ortopedisë afër bllokut operator