Sherbimi i Obstetrikes eshte nje sherbim mjaft i rendesishem per mbrojtjen e shendetit te gruas shtatezene dhe te te porsalindurit. Brenda ketij sherbimi perfshihen 3 reparte:
Reparti i Obstetrikes qe ka te beje me ndjekjen e gruas shatatezene ne aktin e lindjes me rruge natyrale apo me prerje cezariane dhe trajtimi i periudhes se lehonise
Reparti i Patologjise se Shtatezanise qe ka te beje me trajtimin e patologjive qe mund te shfaqen qe nga fillimi deri ne fund te shtatezanise.
Reparti i Neonatologjise qe ka te beje me trajtimin e te porsalindurve (nga lindje normale edhe patologjike)

Gjate viteve te fundit ne sherbimin e obstetrikes ka patur nje numer shume te madh lindje ne vit dhe po kaq femije jane trajtuar. Njekohesisht brenda godines se maternitetit funksionon edhe ndjekja ambulatore e shtatezanise sipas nje protokolli te percaktuar.
Ne sherbimin e obstetrikes punon nje grup i kualifikuar mjekesh qe perpiqen per permiresimin e vazhdueshem te cilesise se sherbimit. Tani e tutje sherbimi ne obstetrike mbulohet 24 ore ne 24 me ekip te perbere nga dy mjeke obsteter gjinekolog, nje anestezist reanimator dhe nje neonatolog. Ky organizim ka bere te mundur diagnostikimin dhe trajtimin ne kohe te komplikacioneve te shfaqura gjate shtatezanise, aktit te lindjes dhe nderhyrjeve kirurgjikale.