Shërbimi i Neurologjisë

Në shërbimin e neurologjisë diagnostikohen dhe trajtohen sëmundjet që prekin sistemin nervor qëndror dhe periferik. Gjithashtu edhe sëmundje si epilepsia, Parkinson, aksidentet vaskulare, traumat e kokës, radikulopatitë, çrregullimet e gjumit, sëmundjet neurovaskulare etj.
Ekzaminimi pacientëve me sëmundje neurologjike mund të plotësohet me teste si:
EEG
Tomografia Aksiale (skaneri)
Rezonanca Magnetike (MRI)
Ekzaminimi i lëngut cerebrospinal.
Neurologjia përbëhet nga klinika e neurologjisë, ambjentet e reanimacionit të neurologjisë dhe dhoma e EEG.

Mjekët specialistë: