• Laboratori Baktereologjik

  Ky laborator ndodhet në godinën qëndrore të spitalit dhe shërben për diagnozën dhe ndjekjen e pacientëve spitalorë dhe ambulatorë. Ky laborator bën kontrollin periodik për higjienën dhe ngarkesën mikrobiale në ambientet e spitalit duke ndihmuar ndjeshëm në mbajtjen  nën kontroll të gjendjes.

 • Laboratori Klinik Biokimik

  Laboratori Klinik- Biokimik i Spitalit Rajonal Shkoder është njësi e rëndësishme funksionale me rëndësi në aktivitetin ekzaminues, diagnostikues dhe trajtimin e patologjive të ndryshme. Aktiviteti i  brendshëm i laboratorit konsiston në një gamë prej 85 ekzaminimesh klinike dhe biokimike që i përgjigjen Shërbimit të Sëmundjeve të Brendshme, Shërbimit të Kirurgjisë, Shërbimit të Anestezi-Reanimacionit, Shërbimit të Pediatrisë, Shërbimit të Maternitetit, Shërbimit të Urgjencë – Pranimit dhe Ambulatorët.
  Në këtë laborator kryhen keto analiza:
  Gjak komplet
  -fibrinogjen
  -kolesteroli
  -urinë komplet
  -provat e heparit
  -transaminazat,
  -azotemi
  -kreatenemi
  -glicemi
  -osfaza alkaline
  -uricemia
  -proteinë totale
  -kalcemi
  -feçe
  -gjak okult
  Së fundmi me futjen e aparaturave të reja të Cell-counter dhe fotometrisë realizimi i ekzaminimeve ngrihet në një nivel më cilësor. Futja e një analizatori do të bëjë të mundur kryerjen e ekzaminimeve hormonale në Spitalin Rajonal Shkoder

Mjekët që kryejnë këto shërbime janë:

 • Bledar BASHA Mjek laborant
 • Rudina SALIU Mjek laborant