Klinika e Urologjisë

Klinika e Urologjisë e përfshire në shërbimin e Kirurgjisë ofron shërbimin e kujdesit shëndetësor nëpërmjet  kabinetit të konsultave dhe ndërhyrjeve kirugjikale të realizuara nga një staf prej tre mjekësh kirurgë me specialitetin urolog. Këtu realizohet diagnostikimi dhe trajtimi  kirurgjikal i çrregullimeve të traktit urinar. Ky shërbim është i pari që ka aplikuar trajtime me kimio-terapi për nozologjitë e mëposhtme:

1. Adenocarcinomat e glaunkës së prostates.

2. Papiloma e veziko- urinare.

3. Papilo-carcionoma e vezikës urinare.

4. Marrja e materialit endoskopik për ekzaminim histopatologjik.