Shërbimi i Imazherisë

Shërbimi i Imazherisë në Spitalin Rajonal te Shkodres është i përbërë nga një staf aktual prej 5 mjekësh specialistë në radiologji që mbulojnë këtë shërbim dhe një mjek specialist gastroenterolog që mbulon ekzaminimet endoskopike që janë brenda shërbimit të imazherisë. Organizimi i shërbimit imazherik në SRSH mbulohet 24 orë duke perfshirë pacientë të spitalit, ambulatorë dhe urgjencën.
Aktualisht shërbimi imazherik në SRSH funksionon me aparaturat aktuale imazherike të disponueshme
Aparatura e mamografisë dixhitale dhe aparatura e ekografisë së gjirit janë të instaluara në kabinetin e Mamografisë.
Spitali është i pajisur me aparatin e skanerit dhe të rezonancës magnetike, që e kanë ngritur në një nivel më të lartë procesin e diagnostikimit të semundjeve.