Shërbimi i Anestezi Reanimacionit

Është i pozicionuar në katin e pare të godinës qëndrore të spitalit rajonal. Në të ndërfuten dy shërbime: ai i Kirurgjisë dhe  Obstetrikë- Gjinekologji.

Realizohen intervente të:

  • Urgjencës
  • Traumës
  • Kirurgjisë abdominale
  • ORL-së
  • Maksilofaciale
  • Okulistikës

Klinika jonë përballon fluks të madh traumash duke u kthyer në qendër referimi dhe për shumë zona të tjera.

Reanimacioni i kirurgjisë ofron shërbim dhe ndihmë për shërbimin ë Patologjisë, Urgjencës, Pediatrisë dhe Obstretikë – Gjinekologjise, duke funksionuar praktikisht si reanimacion polivalent.

Mjekët që kryejnë këto shërbime janë:

  • Bashkim KRAJA Reanimator
  • Luan BAJRI Reanimator