Kabinetet e Konsultave

Në ambjentet e spitalit, në godinën qëndrore janë ngritur dhe funksionojnë kabinetet e konsultave për secilin nga shërbimet e spitalit. Në keto kabinete realizohen konsultat e vizitave ambulatore bazuar në sistemin e referimit për kujdesin shëndetësor ndaj pacientëve.