BANKA E GJAKUT

Ajo ndodhet pranë Shërbimit të Reanimacionit dhe është e vetmja strukturë transfuzionale që mbulon me shërbim rrethin e Shkodres. Qendra  kombëtare e transfuzionit të gjakut është institucioni qëndror i shërbimit të transfuzionit në vend qe ka ne varesi te saj te gjitha bankat e gjakut ne rrethe. Ne banken e gjakut ne spitalin rajonal te Shkodres grumbullohen sasitë e nevojshme të gjakut që ju duhen pacientëve kronikë dhe rasteve të ndërhyrjeve. Personeli i saj punon fort për të ndërgjegjësuar qytetarët të dhurojnë gjak për ata që kane nevojë.