Laboratori Klinik – Biokimik

Pranimi i Analizave në laborator tek poliklinika bëhet nga ora 8.00 – 10.00
Përgjigjet e analizave merren nga ora  12.00 – 15.00  pranë recepsionit.