KABINETI I ORTOPEDISE INFANTILE

Kabineti i Ortopedisë infantile ku kryhen vizita ambulatore çdo ditë nga ora 8.00 – 15.00