KABINETI I ORL

Kabineti i ORL ndodhet në katin e trete ne godinen e maternitetit dhe kryhen vizita ambulatore çdo ditë nga ora 8.00 – 15.00