KABINETI I OKULISTIKES

Kabineti i Okulistikës ndodhet në katin e trete godina e maternitetit  dhe kryhen vizita ambulatore çdo ditë nga ora 8.00 – 15.00