KABINETI I MIKROKIRURGJISE

Kabineti i Mikrokirurgjisë ku kryhen mjekime  çdo ditë nga ora 8.00 – 15.00