KABINETI I ECHO ABDOMINALE

Kabineti për ECHO Abdominale ku kryhen ekzaminime çdo ditë nga ora 8.00 – 12.00.