Kabineti i Alergologjise

Kabineti i Alergologjisë tek poliklinika. Këtu kryhen vizita ambulatore çdo ditë nga ora 8.00 – 15.00. Ekzaminimet që ofrohen janë spirometria dhe provat respiratore.