Në muajin Shtator në Spitalin Rajonal Shkodër, nga Dr. Besmir Grizhja dhe stafi i sallës operatore, u realizua ndërhyrja që bën pastrimin e pllakave arteriosklerotike.

Në pacientët me AVC ishemike tranzitore dhe që kanë stenoza mbi 60% të arteries karotis (arterie që furnizon trurin me gjak dhe që ndodhen në qafë) kjo proçedurë ul me 80% rrezikun për AVC ishemik dhe si rrjedhojë shmang invalidizimet.

Mbas QSUT, Spitali Rajonal Shkodër është i vetmi spital në Shqipëri që realizon këtë ndërhyrje aktualisht “gold standard” i trajtimit për patologjinë e mësipërme.