Spitali Rajonal Shkoder dhe Urdhri i Mjekut Shkoder njofton se me date 16 Dhjetor 2017 organizon konferencen me teme “Urgjencat mjekesore ne Spitalin Rajonal Shkoder”.

Bordi Organizativ

 1. Dhurata Uruçi
 2. Astrit Lahi
 3. D.Sc. Gezim Galiqi
 4. Greta Naraçi
 5. D.Sc. Nevila Tabaku
 6. D.Sc. Skender Brati
 7. Senad Halluni
 8. Luan Bajri
 9. Besmir Grizhja
 10. Holta Duda
 11. Halil Golemi

Ftojme te aplikojne te gjithe mjeket e interesuar duke derguar nje abstrakt ne Word me 250-300 fjale te shkruar ne gjuhen angleze. Bashkangjitur abstraktit te dergohet edhe nje CV ne adresen e email-it nertila.lika@gmail.com.

Karakteristikat e abstraktit

 • Hyrja
 • Objektivat
 • Metodologjia
 • Rezultatet
 • Konkluzione
 • Referenca (te pakten dy)

Afati i dorezimit te abstraktit eshte me date 30 Tetor 2017.

Aktiviteti eshte ne proçes akreditimi nga QKEV.