Vilson MASMALAJ

DREJTOR SPITALI RAJONAL SHKODER

Vilson Masmalaj ka lindur në Shkodër, në 10 Prill 1980. Ka përfunduar bachelorin në Menaxhim–Administrim Biznesi, Universiteti New York Tirana, në qershor të 2006 dhe më pas ka përfunduar një Master Shkencor në Administrim Publik pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në tetor të 2013.

Aktualisht administron një kompleks blegtoral në Shkodër. Nga viti 2014-2016 ka punuar në Departamentin e Financës tek FSDKSH. Përreth dy vite, nga 2011-2013 ka punuar në Zyrën Rajonale të Shërbimit Turistik në Shkodër. Nga tetori i 2007 deri në qershor 2009 ka mbajtur postin e Drejtorit në Drejtorinë e Kulturës Kombëtare Tiranë, MTKRS. Përveç se në sektorin publik, ai ka punuar edhe në sektorin privat si asistent, menaxher dhe këshilltar. Z. Masmalaj është anëtar i Asamblesë së Përgjithshme të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë. Ka punuar në shumë projekte kërkimore, si brenda dhe jashtë vendit.

Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze dhe italiane.