Data 1 maj 2018 shënoi ditën botërore të Astmës. Ky është viti i 20 që dita botërore e Astmës shërben si ditë për ndërgjegjësimin dhe shpërndarjen e informacionit rreth kësaj sëmundje, e cila zë një vënd të rëndësishëm në renditjen e sëmundjeve kronike më të shpeshta në botë.
Sipas OBSH sot rreth 235 milionë njerëz në të gjithë botën vuajnë sot nga astma dhe 1 në 4 fëmijë diagnostikohet me këtë sëmundje. Astma karakterizohet me simptoma të tilla si: vështirësi në frymëmarrje, fishkëllima në gjoks, rëndim në kraharor dhe kollë.
Këtë vit GINA vendosi që tema e aktiviteteve të organizuara në kuadrin e ditës botërore të astmës të jetë: ‘’Asnjëherë shumë vonë, asnjëherë shumë herët’’. Në të gjithë botën janë organizuar aktivitete të ndryshme të cilat synojnë sensibilizimin e popullsisë por edhe të institucioneve mjeksore rreth rëndësisë së astmës si sëmundje kronike si dhe masave që duhen ndërmarrë për vlerësimin e saktë dhe diagnostikimin e duhur cilado qoftë mosha apo natyra e shfaqjes së simptomave, si dhe trajtimin e përshtatshëm për të siguruar kontroll të saj.
Me kontroll të astmës nënkuptojmë pak ose aspak simptoma, kriza sa më të rralla të astmës dhe hospitalizime sa më të pakta të pacientëve astmatikë. Një person I cili arrin kontrollin e astmës mund të marrë pjesë në mënyrë aktive në punë, shkollë dhe jetë sociale. Në kuadrin e kontrollit të astmës, vitet e fundit janë implementuar shumë programe të cilat synojnë mbi të gjitha edukimin e pacientit astmatik në lidhje me sëmundjen e tij dhe mënyrën e duhur të ndjekjes së tij pranë mjekut specialist.
Strategjia për të arritur dhe për të mbajtur kontrollin e astmës nënkupton:
• Vendosjen e një marrëdhënie të shëndoshë pacient – mjek
• Identifikimin dhe uljen e ekspozimit ndaj faktorëve të riskut
• Vlerësimi, trajtimi dhe monitorimin e astmës
• Menaxhimin e krizave të astmës

Përcaktimi I strategjive të duhura për arritjen e kontrollit të astëms është një hap i rëndësishëm drejt një rezultati pozitiv, pasi është e qartë që sa më shumë të realizohen këto strategji aq më shumë arrihet kontrolli I astmës.
‘’Është gjithmonë koha e duhur për të adresuar sëmundjet respiratore ’’

Referencë: World Health Report. Geneva: World Health Organization. Available from URL: http://www.who.int/respiratory/asthma/en/, 2018.