All posts by Nertila Lika

Tromboze e arteries iliake komune dexter

Janar 2018

Operacioni: Bypass ilio femoral me graft polyester 8mm.

Pacienti P.L, 67, me ‎claudicatio intermitente (çalim) ne 100 m,(st 2te, sipas Rutherford) post traume nga aksident automobilistik!
Pacienti iu nenshtrua interventit kirurgjikal BYPASS ILIO FEMORAL me graft polyester 8mm,pa komplikacione gjate dhe pas tij!
Operacioni i pare i ketij lloji ne Spitalin Rajonal Shkoder‎.
Ekipi I kirurgeve e anestezisteve te Spitalit Rajonal Shkoder.

More

Konferenca me teme “Urgjencat mjekesore ne Spitalin Rajonal Shkoder”

Konferenca me teme “Urgjencat mjekesore ne Spitalin Rajonal Shkoder”

Spitali Rajonal Shkoder dhe Urdhri i Mjekut Shkoder njofton se me date 16 Dhjetor 2017 organizon konferencen me teme “Urgjencat mjekesore ne Spitalin Rajonal Shkoder”.

Bordi Organizativ

 1. Dhurata Uruçi
 2. Astrit Lahi
 3. D.Sc. Gezim Galiqi
 4. Greta Naraçi
 5. D.Sc. Nevila Tabaku
 6. D.Sc. Skender Brati
 7. Senad Halluni
 8. Luan Bajri
 9. Besmir Grizhja
 10. Holta Duda
 11. Halil Golemi

Ftojme te aplikojne te gjithe mjeket e interesuar duke derguar nje abstrakt ne Word me 250-300 fjale te shkruar ne gjuhen angleze. Bashkangjitur abstraktit te dergohet edhe nje CV ne adresen e email-it nertila.lika@gmail.com.

Karakteristikat e abstraktit

 • Hyrja
 • Objektivat
 • Metodologjia
 • Rezultatet
 • Konkluzione
 • Referenca (te pakten dy)

Afati i dorezimit te abstraktit eshte me date 30 Tetor 2017.

Aktiviteti eshte ne proçes akreditimi nga QKEV.

More